Vad är pellets

Pellets i en PelletskorgPellets är ett biobränsle som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Tillverkningen av pellets sker genom att såg- eller kutterspån torkas, därefter mals det i en kvarn för att få en finare form.

Det är ligninet i träet som gör att sågspånen håller ihop efter sammanpressningen. Därför behöver man inte tillsätta något främmande ämne i processen.

Pelletsarna har en låg fukthalt och ett högt energiinnehåll jämfört med oförädlade biobränslen. Detta gör dem mer lönsamma att transportera och enklare att använda som bränsle i till exempel en pelletsbrännare eller en kamin.

Själva förbränningen av träpellets tillför ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma som togs upp av trädet under dess uppväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp - å andra sidan är för träd det mest naturliga att multna och låta kolet gå vidare till nästa generation växter.

Viktigt med bra pellets

Det finns många olika pelletssorter på marknaden, det kan vara bra att veta vad som utmärker en bra pellets. Det är bland annat hårdheten som utmärker en bra pellets, en riktigt hårt pressad pellets brinner längre, ger mindre aska och mer värme.

En finare pellets är givetvis dyrare, så det är upp till användaren att avgöra vad som blir mest lönsamt i längden.